Benvingut a Legatrad

Traduccions jurades | Serveis lingüístics

Pressupostos sense compromís

Tarifes personalitzades per a cada encàrrec, perquè creiem que cada projecte és diferent

Legatrad

Naixem del treball d’un equip de professionals amb més de 10 anys d’experiència cadascun en diferents camps i combinacions lingüístiques. Encara que vam néixer com una empresa especialitzada en traduccions jurídiques i jurades, hem anat creixent i actualment traduïm tot tipus de textos, en qualsevol format i en la majoria de combinacions lingüístiques, gràcies a una àmplia xarxa de col·laboradors.

Els principals valors de Legatrad són:

Experiència: som un equip de professionals amb més de 10 anys d’experiència cadascun en diferents temàtiques i idiomes.

Especialització: tenim traductors especialitzats en diferents temàtiques, perquè no és el mateix ser un expert en lleis que un bon traductor/adaptador publicitari.

Confidencialitat: li garantim confidencialitat total en el tracte de la informació que ens confia. També disposem de contractes de confidencialitat, en cas que ho sol·liciti.

Professionalitat: tots els nostres traductors són llicenciats universitaris, només tradueixen a la seva llengua materna i tenen un coneixement exhaustiu del país la llengua de la qual tradueixen.

Preus competitius: a Legatrad oferim traduccions de qualitat a preus competitius. Demani’ns un pressupost sense compromís.

Puntualitat: garantim el lliurament de la traducció en el temps acordat.

Serveis

TRADUCCIÓ JURADA I JURÍDICA

Una Traducció Jurada, també coneguda com a traducció oficial o certificada, és aquella que té validesa oficial davant dels organismes públics i és l’única que pot tenir efectes oficials, ja que està degudament signada i segellada per un traductor jurat.
Els Traductors i intèrprets jurats estan habilitats per l’organisme competent (el Ministeri d’Afers Exteriors per al castellà i la Generalitat de Catalunya per al català) per traduir d’un idioma estranger a un dels idiomes oficials de l’Estat i a la inversa.
Entre els documents que solen lliurar-se juntament amb una traducció jurada per tal de ser homologats o reconeguts hi ha:

 • Expedients acadèmics i diplomes
 • Certificats penals
 • Testaments
 • Escriptures notarials i poders
 • Certificats i sentències de divorci
 • Patents
 • Expedients d’adopció
 • Contractes privats
 • Extractes de registres mercantils i civils
 • Demandes i resolucions judicials
 • Estatuts socials
 • Informes d’auditoria
 • Certificats de matrimoni, naixement, estat civil i defunció
 • Comptes anuals d’empresa

Per la seva naturalesa, aquests documents han de ser tractats amb la màxima confidencialitat. A Legatrad garantim que els documents i les dades que contenen no seran divulgats en cap moment.

MÀRQUETING, PUBLICITAT I COMUNICACIÓ

La informació escrita és vital per a les empreses d’avui, i en depèn en gran part la imatge d’una empresa i l’èxit de la seva estratègia comunicativa, publicitària i de màrqueting. Els textos han de ser correctes, coherents, tenir una gran qualitat i arribar de manera efectiva al destinatari del missatge. Passa el mateix amb la traducció, que ha de llegir-se com si es tractés d’un original.
És essencial per a una empresa tenir una bona política de comunicació i donar bona imatge a la pàgina web, les notes de premsa que produeix, els missatges publicitaris, etc. Una mala traducció o una mala adaptació d’aquests missatges a una altra llengua pot fer fracassar l’estratègia empresarial. Fer una traducció literal d’aquests tipus de textos és molt arriscat, perquè és necessària una adaptació del missatge a la llengua d’arribada.
A Legatrad tenim traductors especialitzats en el camp de la comunicació que tenen un gran coneixement del país receptor i l’ajudaran a realitzar una traducció creativa del seu text per tal que el missatge produeixi l’efecte desitjat.

TRADUCCIÓ LITERÀRIA I AUDIOVISUAL

Els traductors literaris i audiovisuals han de ser persones que dominin molts temes i que siguin grans coneixedors de la llengua i la cultura, tant la de partida com la d’arribada.
Les traduccions literàries són d’una gran importància per al patrimoni cultural d’un país i cal una sensibilitat especial per fer-les correctament. No tots els traductors poden ni s’atreveixen amb aquest tipus de traducció. Els nostres traductors literaris i audiovisuals reuneixen tots els requisits anteriors, a més de tenir una llarga experiència en els sectors editorial i audiovisual.

TRADUCCIÓ TÈCNICA I CIENTÍFICA

Els principals valors d’aquest tipus de traducció són la precisió i el rigor, per la qual cosa és indispensable utilitzar una terminologia exacta i unificada.
En primer lloc cal llegir i comprendre el text tècnic, tasca impossible si el traductor no coneix i entén l’especialitat. Posteriorment cal redactar la traducció tècnica, tasca per la qual el traductor, a més d’escriure correctament, ha de dominar a la perfecció l’argot tècnic, conèixer les últimes novetats i tenir un gran domini de l’idioma.
ALegatrad tenim traductors altament especialitzats en traducció mèdico-sanitària, tècnica i informàtica.

INTERPRETACIÓ

Col·laborem amb una gran xarxa d’intèrprets professionals especialitzats en:

 • Interpretació simultània: l’intèrpret tradueix sense que qui parla s’aturi perquè es tradueixi allò que ha dit abans de continuar. Aquest tipus d’interpretació sol realitzar-se en cabina, quan hi ha un públic nombrós, per exemple en conferències.
 • Interpretació d’enllaç: s’utilitza quan en una reunió hi ha un nombre reduït de persones i l’intèrpret va traduint el que diu cada interlocutor, tant en un idioma com en l’altre.
 • Interpretació consecutiva: qui parla s’atura perquè es tradueixi allò que ha dit abans de continuar parlant. Sol realitzar-se a cursos o presentacions.
 • Interpretació jurada: d’una declaració davant un jutge, un acte davant de notari, una cerimònia de matrimoni, o qualsevol altre acte de tipus jurídic en el qual intervinguin persones que no parlen l’idioma en què es desenvolupa l’acte. (Per a més informació, vegeu l’apartat de Traducció Jurada).

Clients

Alguns clients amb els quals hem treballat:

 • Mr Wonderful
 • National Geographic
 • RBA
 • Pons Idiomas
 • Grupo Planeta
 • For Dummies
 • Difusión
 • Moritz
 • Adidas
 • Altamira information
 • Diputació de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • La Caixa
 • Barcanova
 • Derecho.com
 • Roca Salvatella
 • Universidad de Deusto
 • Ros Roca
 • Generalitat de Catalunya
 • Ediciones B
 • Barcelona Supercomputing Center
 • Fundació Hospital de Sant Pau
 • SSI Schäffer
 • Random House Mondadori

Sobre nosaltres

Paola Tormo
Marc Duckett
Paola Tormo

Paola Tormo

Traductora jurada d’anglès per nomenament del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC)
Llicenciada en Traducció i Interpretació (UPF) d’anglès, alemany, castellà i català.
Llicenciada en Periodisme (UPF).
Treballa com a traductora autònoma des de l’any 2000.

 

Paola és sòcia de:

Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de CatalunyaAsociación Española de Traductores, Correctores e IntérpretesAssociació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya

Marc Duckett

Marc Duckett

Llicenciat en Filologia Hispànica i Portuguesa per la Universitat de Cardiff.
Treballa com a traductor autònom des de l’any 1999.

Marc és soci de:

Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Catalunya

Tarifes, mètodes de pagament i enviaments

A Legatrad establim les tarifes de manera personalitzada perquè creiem que cada projecte és diferent. Per elaborar un pressupost tenim en compte factors com els idiomes que hi intervenen, el volum total de paraules, l’especialització, la urgència, el format, etc. Posi’s en contacte amb nosaltres, expliqui’ns el seu projecte i li enviarem un pressupost ajustat a les seves necessitats.
Per a petits encàrrecs tenim una tarifa mínima, però li donem l’opció de no cobrar aquest mínim si necessita regularment els nostres serveis per a traduccions molt curtes (e-mails, comunicacions internes, etc.). Consulti’ns si és el seu cas i podrem dissenyar un pla de preus personalitzat.

Generalment sol·licitem un 30% del preu total de la traducció per endavant per a nous clients. La resta es factura en el moment del lliurament amb pagament a al cap de 30 dies de la data de la factura. La forma de pagament habitual és mitjançant transferència bancària o Paypal, però també acceptem xecs. Consulti’ns si prefereix altres modalitats de pagament.
Les traduccions jurades, que s’han de lliurar en paper amb el segell i signatura del traductor jurat, en cas que l’import sigui superior a 100 € les enviem de franc a qualsevol lloc d’Espanya en un termini de 24 h. Si l’import és inferior, li donem l’opció d’escollir entre correu certificat o missatgeria, segons les seves preferències.

PRESSUPOST PERSONALITZAT

Demani'ns un pressupost sense compromís.

Simplement adjunti i envieu el document a traduir a info@legatrad.es i indiqui per quan i cap a quin idioma necessita la traducció i tan aviat com ens sigui possible li enviarem un pressupost.

També pot demanar-nos un pressupost per telèfon: +34 933006802 / +34 605387759
O omplint el següent formulari:

Contacte

 • C/ Joncar 47-51, 1º 1ª – 08005 Barcelona
 • +34 933006802
 • +34 605387759
 • info@legatrad.es